Nyheter

Fredag 1.april 2016:

Min mor var en habil billedvever , og etter henne har jeg arvet en Oppstadvev . Ingen i familien vever , så vi vil gjerne gi bort veven . Jeg har ikke noe kunnskap om vev , så jeg sender med noen bilder som muligens kan gi noe informasjon . Vevens mål er: høyde 167cm , dybde 72cm , og bredde 134cm.
Det ville glede meg stort om noen ville overta den , ellers vil den nok ende som søppel.

Vennlig hilsen

Astrid Kaurel Øybekk
Brekkeveien 26
1430 Ås

tlf.907 23 097

e-post: astridkaurel@gmail.com   

5

4

3

2

1