Kontaktinfo

Her følger en oversikt som viser de ansvarlige for Huldrestiene:

                                                                                                             

Huldresti Ansvarlig E-post Telefon
Tanumkollen Kristin Akselsen kristin@nedretanum.no 99550238
Kråkemoåsen Brede Halvorsen bredhalv@online.no 93205338
Herlandseter Liv Kristin O. B. livomholt@hotmail.com 97709821
Liåsen Liv Kristin O. B. livomholt@hotmail.com 97709821
Skalhogg Gunn Kristin Roso joroso@frisurf.no 95965526
Myraåsen Arne Lindsverk arne@lindsverk.no 91388849
Ruketuten
Borgen-Raubergkastet
Opsalfjell Eivind Aakre eivaak@online.no 47752760
Aschjemåsen Eivind Aakre eivaak@online.no 47752760
Tyriås Øyvind Bergene oyvind.bergene@bgeo.no 91544242
Pinås Ole Wiik ole@trollfoss.no 95722146
Vettakollen Håvald Hustuft post@berganmoen.no 33129448
Holemyra Tore Haukvik tkhau@online.no 97768562