Stiene

Kjøring på skogsbilveiene skjer på eget ansvar og bomabvgift skal løses.

På hver topp ligger det en bok hvor du skriver navn og dato.  Har du vært på 8 ulike topper er du med i trekningen av 3 premier.

God tur!

 " Vidunderpillen for bedre helse er mosjon"

Nedenfor er et grovt kart som viser hvor de forskjellige stiene er.

sti-kart-alle-pr-2020