Borgen - Raubergkastet 530 moh (løypas høyeste punkt)

ADKOMST/PARKERING
Parker gjerne ved fylkesanlegget for langrenn i Borgen. Eller start litt inn i løypa ved å parkere der man går til Ruketuten, og gå bilveien mot Langmyrstua 300-400m, eller gå om Ruketuten.

LØYPE/TERRENG
Første del av gammel ferdselsåre over til Siljan. Gulmerket fra skogsbilvei mot Hellingsrud. (2-2 1/2 t) Registreringsbok på løypas høyeste punkt.

KART:

(ikke klart enda)