06 Feb 2015

 

ÅRSMØTE I LARDAL O-LAG

 

Lardal orienteringslag innkaller herved til årsmøte hjemme hos Nora-Marie og Ole i Dalen på Steinsholt, mandag 9.mars 2015 kl. 19:00.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen mandag 2.mars.

Det vil for øvrig bli behandlet vanlige årsmøtesaker.

 

Av andre saker som vil bli tatt opp, kan nevnes:

 

-        Tiltaksplan 2014-2016

-        Klubbtur

-        Planer for neste sesong

 

Det vil bli enkel bevertning.

 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

  

 

Med hilsen styret i Lardal o-lag