06 Feb 2016

ÅRSMØTE I LARDAL O-LAG

Lardal orienteringslag innkaller herved til årsmøte hjemme hos Nora-Marie og Ole i Dalen på Steinsholt, onsdag 2.mars 2016 kl. 19:00.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen fredag 26.februar.

Det vil for øvrig bli behandlet vanlige årsmøtesaker.

Av andre saker som vil bli tatt opp, kan foreløpig nevnes: 

-        Tiltaksplan 2014-2016

-        Klubbtur

-        Planer for neste sesong 

Det vil bli enkel bevertning. 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!