18 Jan 2014

Lardal orienteringslag innkaller herved til årsmøte hjemme
hos Nora-Marie og Ole i Dalen på Steinsholt,
onsdag 12. februar 2014 kl. 20:00

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 8/2.

 

Det vil for øvrig bli behandlet vanlige årsmøtesaker.

 

Av andre saker som vil bli tatt opp, kan nevnes :

-       Tiltaksplan 2014-2016

-       Huldresti-komité

-       Planer for neste sesong


Det vil bli enkel bevertning.

 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen !


Med hilsen styret i Lardal o-lag