12 Feb 2013

I går kveld ble o-lagets årsmøte gjennomført hjemme hos Nora og Ole. Et innholdsrikt årsmøte med mange saker og med mange gode diskusjoner og idèer. Regnskap 2012 og budsjett 2013 ble gjennomgått og godkjent, og o-lagets nye økonomiske retningslinjer ble vedtatt.

Av saker som forøvrig ble behandlet var klubbtur 2013 (kanskje Pinseløp Løten? Mer info etter hvert), ny lovnorm fra NIF, Liv/Jens/Ole er representanter i starten med arbeidet ifm HL/OLL 2015 sammen med Larvik OK og overtrekksdresser (tilbud kommer).

Valget ble gjennomført, som i de siste åra, uten store overraskelser, og alle i styret fortsetter. Se forøvrig menyvalget "Tillitsvalgte" til venstre,

Det vil bli et medlemsmøte til våren, men det kommer vi tilbake til.