03 Apr 2014

Med bakgrunn i terrengvalg har Larvik OK og Lardal o-lag blitt enige om at Lardal ikke lenger er en aktuell samarbeidspartner ifm Hovedløpet 2015. Larvik OK går dermed videre alene og Lardal kan avslutte sine aktiviteter omkring dette arrangementet.