02 Nov 2014

Lardal idrettsråd vedtok på sitt årsmøte i april 2014 at Lardal IR oppretter en egen idrettspris, som skal deles ut årlig. På november-møtet 6/11 skal prisen tildeles for første gang. Lardal IR ønsker godt begunnede forslag til "kandidater" snarest mulig.idrettspris