03 Jul 2012

Innkalling til årsmøte for 2011.

 

 

Lardal orienteringslag innkaller herved til årsmøte hjemme hos Nora-Marie og Ole i Dalen på Steinsholt  , tirsdag 7. februar kl. 19:00.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 31/1.

Det vil for øvrig bli behandlet vanlige årsmøtesaker.

 

 

Av andre saker som vil bli tatt opp, kan nevnes :

 

-         planer for neste sesong

-         kartplan

-         felles klubbtur i 2012

 

 

Det vil bli enkel bevertning.

 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen !

 

 

 

Styret i Lardal o-lag