27 Nov 2016

Lardal Idrettsråds idrettspris for 2016 er tildelt Marit Melby Jacobsen. Prisen består av kr.3.000,- og et diplom.

Fra statuttene til idrettsprisen heter det bl.a.:

"Idrettsprisen skal gi mottaker stimulanse og muligheter for videreutvikling i den valgte idrett."
Videre sier statuttene:
"Ved tildeling av idrettsprisen legges det først og fremst vekt på:
- Oppnådde resultater, erfaring og bakgrunn.
Dernest:
- Utviklingsmuligheter.
- Planer for videre idrettslig satsning.
- Uttalelser fra idrettsledere og trenere."

 

"Som leder av Lardal o-lag gleder det meg stort at en av våre unge satsende utøvere blir tildelt idrettsprisen, og at dette stimulerer til økt motivasjon og videre satsing. Stå på Marit!

Hilsen Ole Wiik
(leder Lardal o-lag)"