20 Mar 2013

 

Lardal o-lag inviterer til medlemskveld

Tid:     Mandag 8.april kl 18:00

Sted:   Lardal u-skole

Agenda:

Enkel servering.                                             

Velkommen - vi håper å se dere !