23 Mar 2017

Klubbtur 2017


På årsmøtet i februar var det stemning for at årets klubbtur skal gå til pinseløpene på Hedmarken. Vi i styret skal jobbe videre med det, og ønsker nå bare en tilbakemelding på hvem som kan være interesserte i å delta, og ikke en bindende påmelding i denne omgang. Fint hvis du gir tilbakemelding til meg på e-post. Adressen min finner du under menypunktet "Tillitsvalgte".

Hilsen Even Tore

Studer linken under.
http://www.pinselopene.no/.