25 Oct 2018

O-FESTIVALEN 28.juni - 30.juni 2019

Lardal O-lag skal arrangere O-Festivalen sammen med Larvik OK og Hedrum O-lag.
Hovedkomiteen er godt igang med arbeidet, og nå er det viktig at vi i Lardal holder av helgen til dugnad - både medlemmer og ikke medlemmer av Lardal O-lag kan få lov til å være med.

Dette er et samarbeidsprosjekt for klubbene i nye Larvik kommune, og en av våre samarbeidspartnere er nettopp Larvik kommune. Hele arrangementet vil foregå på Fagerli skole, med samme arena alle dager.

Lardal O-Lag skal ha hovedansvaret for Barnefestivalen, inkludert småtroll og lagkonkurransen. Barneparkeringen hører ikke under vårt ansvar. I tillegg har Knut Terje Ovesen ansvaret for Pre-O.
Det betyr ikke at vi bare skal bemanne våre egne ansvarsområder. Dere står helt fritt til å velge hva dere har lyst til å gjøre.

Vi ønsker tilbakemelding om hva ditt bidrag kan være, og håper selvfølgelig at du kan bidra flere dager.
Til informasjon vil ingen voksne fra noen av arrangørklubbene kunne delta på løpene, men det vil være mulig å prøveløpe.

Hilsen Inger

Her følger link til et skjema hvor jeg ønsker tilbakemelding på hva medlemmene ønsker å hjelpe til med:

KLIKK HER

Linken til O-festivalen 2019; http://2019.o-festivalen.no/