24 Nov 2020

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Lardal Orienteringslag 25.000,- kroner i støtte til kartet i Borgen. 

 

Pengene skal brukes til folkehelse og livsmestringstiltak, for små og store.

 

Økt fysisk aktivitet vil kunne være mulig ved hjelp av vårt nye kart.

Vi vil kunne drive opplæring av kart og kompass i Borgen og i Svarstad   

 

Vi planlegger Stolpejakt og annen aktivitet for barn, unge, voksne og eldre i Borgen i 2021

 

Kartet kan brukes til aktivitet med sykkel, ski, barnevogn og rullestol. Det betyr at vi kan tilby aktivitet året rundt til mange. 

 

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB, for muligheten til økt aktivitet i Lardal.

 sparebankstiftelsen