04 Jul 2012
Med bakgrunn i økt aktivitet og flere unge utøvere, har styret i o-laget på sitt siste styremøte behandlet den økonomiske situasjonen i laget.

 

(12.april 2012)

På styremøte tirsdag 10.april, ble sak om rekruttering og økonomi behandlet.

 

NOF legger som føringer for orienteringslag å legge til rette for orienteringsaktivitet ved å gi ut/vedlikeholde orienteringskart og å arrangere orienteringsløp.

I tillegg til dette skal vi også sørge for å ivareta eksempelvis rekrutteringsarbeid.

 

Lardal o-lag har en ikke altfor romslig økonomi i utgangspunktet, og det er derfor vi søker på de midler vi kan få, slik at det er mulig å legge forholdene til rette best mulig for bl.a. rekrutteringsarbeid.

Det å gi ut o-kart har blitt en veldig dyr aktivitet, men er samtidig fundamentet for å drive et o-lag med den aktivitet som kreves.

 

Budsjettet for 2012 er behandlet og vedtatt på siste årsmøte, og gir spillerom for en del aktivitet m.m., men gir oss ikke mulighet til å dekke 100% alle kostnader i forskjellige sammenhenger. I utgangspunktet dekkes all startkontigent, men styret vil vurdere fra sak til sak, med bakgrunn i "søknader", å gi støtte helt eller delvis til andre kostander. Dette er situasjonen i 2012.

 

For 2013 og videre legger styret opp til følgende :

1) I løpet av 2012 utarbeides økonomiske retningslinjer, som taes opp til behandling som sak på neste årsmøte.

2) På neste årsmøte vil det også bli vurdert fremmet saker som bl.a. å øke medlemskontigent, innføre egen treningsavgift o.l.

 

Da ser vi fram mot en spennende o-sesong med håp og forventning!  :-)