Bli medlem i o-laget!

Du er velkommen som medlem i Lardal Orienteringslag. 

Ta kontakt med Jens Tjentland.
(se informasjon under Tillitsvalgte

Medlemskontigenten er : 

Aktivt medlem f.o.m. 17 år: 300,-

Aktivt medlem under 17år:

(50% søskenrabatt)

200,-
Støttemedlem: 100,-