Litt om o-laget

Kort historikk Lardal Orienteringslag 

Lardal orienteringslag er en sammenslåing av  o-gruppene i Styrvoll idrettslag og Svarstad idrettslag. Etter mange års  samarbeid mellom Styrvoll og Svarstad, ble det 23.januar 1986 holdt  konstituerende møte og det ble inngått en avtale mellom de to laga, at over en
periode på fem år skulle de jobbe sammen i et lag og Lardal Orienteringslag var  dermed et faktum. 

Etter fem års prøveperiode hadde idrettslagene i  Styrvoll og Svarstad møte for å se på om Lardal o-lag skulle fortsette som eget  lag. Erfaringene etter de første fem årene var så gode, at det ble enighet om at  Lardal o-lag skulle fortsette. 

Aktiviteten tok seg opp og høydepunktene så  langt, har vært arrangement av norgesmesterskap i stafett og individuelt sammen  med OL Nordpil i 1989 og norgesmesterskap i ski-orientering i 2003 sammen med  Sandefjord OK. Medlemsmassen har etter hvert stabilisert seg på et sted mellom  50 og 60 medlemmer. 

Hver sesong arrangerer klubben ett kretsløp og  8-10 treningsløp. Laget stiller med ca 10-15 løpere i andre klubbers løp, og  deltar også i større o-løp, også utenlands. 

Så sant det er mulig, blir det også holdt begynner-kurs i kart & kompass hvert år.

De siste sesongene har o-laget arrangert "Gilde-sprinten". Dette er et eget opplegg, som laget tilbyr 5.klasse hvert skoleår. Ekstra heldige var vi i 2002, da 5.klasse vant hovedpremien på kr.5.000,-

I tillegg til dette, drives det også med kartarbeid i Lardal o-lag. Laget administrerer 7 kart i bygda. Disse er : 

Røsholt (1976) 

Gavelstad (1982) 

Vindfjelltraktene (1984, ny utgave i 1993) 

Holemyra (1984, ny utgave i 1997) 

Gåserud (1987) 

Oppsalfjellet (1987, revidert/utvidet 2002/2003, revidert/utvidet 2005)

Hem-Vassås (1990)

 

For Lardal o-lag

 

Ole Wiik (leder)

  

Ajour
pr. 1/6-2005