Klikk HER for innbydelsen fra 2017. Innbydelsen for 2018-løpet kommer snart.