Viktige beskjeder

På denne siden blir det lagt ut eventuelle viktige beskjeder til tur-deltagere.

(for tiden ingen viktige beskjeder)