06 Oct 2020

Hogst ved Grorud

6. oktober 2020:   F.S. planlegger hogst ved Daltjern i vinter. Raubergveien fra Grorud til Dalstjern vil derfor bli brøyta og det vil ikke være mulig å kjøre skiløype på denne strekningen …
les mer...